INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU REKRUTACJI

UWAGA!!! Informujemy, iż dnia 29 marca 2018 roku do godz. 8:56 wpłynęło 45 formularzy rekrutacyjnych, do Ścieżki B. Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Młode kadry podkarpacia” Ścieżka B – „Przyjmowanie zgłoszeń do projektu w ramach Ścieżki B będzie trwało przez okres co najmniej 10 dni roboczych w okresie marzec/kwiecień Read more about INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU REKRUTACJI[…]

INFORMACJA O PUNKCIE REKRUTACYJNYM W RZESZOWIE

Informujemy, iż Punkt rekrutacyjny mieszczący się w Rzeszowie , w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, I piętro, pokój 204 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00 W dniu 30.03.2018 (Wielki Piątek) Punkt rekrutacyjny w Rzeszowie będzie nieczynny. W tym dniu Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w Biurze projektu Read more about INFORMACJA O PUNKCIE REKRUTACYJNYM W RZESZOWIE[…]

ŚCIEŻKA A

Regulamin szkoleń i staży Załącznik nr 1 – Umowa szkoleniowa Załącznik nr 2 – Umowa o zorganizowanie stażu MKP Załącznik nr 3 – Umowa na przetwarzanie danych osobowych – staż Załącznik nr 4 – Wniosek o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 – Deklaracja zatrudnienia Załącznik nr 6 – Skierowanie do odbycia stażu Załącznik nr 7 Read more about ŚCIEŻKA A[…]

ŚCIEŻKA B

Regulamin wsparcia – ścieżka B Załącznik nr 1 – Biznes Plan Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej Biznes Planu Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej Biznes Planu Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznes Planu Załącznik nr 6 – Umowa Read more about ŚCIEŻKA B[…]

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODE KADRY PODKARPACIA”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 29 marca do 13 kwietnia br. trwać będzie REKRUTACJA do udziału w projekcie „Młode kadry podkarpacia” zarówno do Ścieżki A jaki do Ścieżki B. Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć: osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210 od poniedziałku do piątku w godzinach od Read more about REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODE KADRY PODKARPACIA”[…]

ŚCIEŻKA B

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – ścieżka B Umowa szkoleniowo – doradcza – ścieżka B Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny – ścieżka B Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik 3 – Oświadczenie kandydata Załącznik 4 – Oświadczenie UP – przekazanie danych Załącznik 5 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów Read more about ŚCIEŻKA B[…]

ŚCIEŻKA A

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – ścieżka A Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny – ścieżka A Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik 3 – Oświadczenie kandydata Załącznik 4 – Oświadczenie UP – przekazanie danych Załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika projektu RODO – obowiązuje po 25.05.2018 Załącznik 5 – Read more about ŚCIEŻKA A[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast