Informacja

Uprzejmie przypominamy, iż każdy beneficjent pomocy w ramach Ścieżki B zobowiązany jest do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA wraz z potwierdzeniem opłacenia składek. Niedostosowanie się do wyżej wymienionego obowiązku może skutkować nie wypłaceniem kolejnej raty wsparcia pomostowego.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast