Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja w ramach Ścieżki A (kursy i staże) do projektu „Młode Kadry Podkarpacia”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja w ramach Ścieżki A (kursy i staże) do projektu  „Młode Kadry Podkarpacia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podkarpackiego na lata 2014-2020 prowadzona będzie w dniach 22.10.2018 do 09.11.2018 r.

Oferujemy:

– INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA I PORADNICTWO ZAWODOWE

KURSY/SZKOLENIA ZAWODOWE

– STAŻE ZAWODOWE

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
  • lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną w zakładce DO POBRANIA dokumentacją projektu

Front Page

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast