Zakończenie naboru do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – Ścieżka A

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.01.2020 r. zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – Ścieżka A na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dostępne będą na stronie internetowej i biurze projektu oraz wysłane do Kandydatów/Kandydatek  po zakończeniu naboru.

 Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej:

LISTA KANDYDATEK SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

LISTA KANDYDATEK NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH

LISTA KANDYDATÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH

Kandydaci/Kandydatki których dokumenty  rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną

zostali/ły zakwalifikowani/ne do II etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym odbędzie się w najbliższych dniach o czym każdy z Kandydatów/Kandydatek zostanie poinformowany telefonicznie i mailowo.