Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 17-19.02.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania (Tarnobrzeg).

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

Harmonogram IPD pok nr 218

Harmonogram IPD pok nr 208

Harmonogram IPD pok nr 2