Harmonogramy wsparcia

Harmonogram wsparcia 01.06.2020 r. Harmonogram wsparcia 01.07.2020 r. Harmonogram wsparcia 04.05.2020 r. Harmonogram wsparcia 06.07.2020 r. Harmonogram wsparcia 15.06.2020 r. Harmonogram wsparcia 20.04.2020 r. Harmonogram wsparcia 07.09.2020 r. Harmonogram wsparcia 15.09.2020 r.

Informacja

Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Oświadczenie należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać Read more about Informacja[…]

Informacja

Przypominam o obowiązku przesyłania deklaracji DRA wraz z potwierdzeniem zapłaty składek ZUS za każdy miesiąc, stanowi to bowiem podstawę do wypłaty kolejnej raty wsparcia pomostowego.

Informacja dotycząca wsparcia pomostowego

W związku z licznymi pytaniami przypominam, iż Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT). Dodatkowo nadmieniam, iż koszty kwalifikowane w ramach w Finansowego wsparcia pomostowego określone są Katalogiem zamkniętym określonym w § 4  Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II Read more about Informacja dotycząca wsparcia pomostowego[…]

STAŻE DLA MŁODYCH !!!

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w Read more about STAŻE DLA MŁODYCH !!![…]

Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A i B, gdzie zaktualizowano definicję młodzieży NEET oraz Osoby niekształcącej się. Dokonano również zmiany podstawy prawnej Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A w §3 ust 1. pkt. k, oraz Read more about Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych[…]

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z zakończeniem oceny  biznes planów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Młode kadry Podkarpacia – II”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia dokumentu Read more about DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI[…]

OSTATECZNA LISTA BIZNES PLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznes planów rekomendowanych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja” opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczna lista oceny merytorycznej Biznes Planów.pdf

Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B z dniem 31.03.2020 r. zostaje zakończona. Osoby, którzy złożyły dokumentacje rekrutacyjną otrzymają informację telefoniczną o dalszych krokach udziału w projekcie.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 1 kwietnia 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Biznesplany należy składać za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.[…]

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 23-25.03.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu odbycia poradnictwa zawodowego w zakresie: 1.Planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełnianie/podnoszeniekompetencji/kwalifikacji zawodowych,  2.Badanie predyspozycji zawodowych, wskazanie ścieżek rozwoju zawodowego,3.Przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),  4.Przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań: Harmonogram poradnictwo zawodowe Harmonogram poradnictwo zawodowe(3) Harmonogram poradnictwo zawodowe (2)

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona do 31.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu: http://mlodekadrypodkarpacia.pl/2019/12/05/sciezka-b/Komplet dokumentów aplikacyjnych można wysłać w formie elektronicznej:g.marek@tarr.pls.pawlos@tarr.pl Dodatkowo uprzejmie informujemy, że ze Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)[…]

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MARZEC/KWIECIEŃ 2020 R. – ŚCIEŻKA A

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty – ŚCIEŻKA A. – do dnia 31.03.2020 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w doradztwie indywidualnym mającym na celu przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia, – w dniach 23, 24 oraz 25.03.2020 r. odbędzie się poradnictwo zawodów 2 godz. / osobę(w najbliższych dniach przekażemy szczegółowe informacje dot. realizacji niniejszego Read more about PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MARZEC/KWIECIEŃ 2020 R. – ŚCIEŻKA A[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona ostatecznie do 18.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:• Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja  do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona do 06.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń. Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:  Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B[…]

Zmiany w Regulaminie

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany „Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w którym zmieniono zapisy dot.  § 6 ust. 2. Dokument znajduje się w zakładce „Do pobrania”