Informacja

W związku z wypłatą ostatniej transzy wsparcia pomostowego informuję, iż okres kwalifikowalności wydatków w ramach wsparcia pomostowego oraz złożenia zestawienia wydatków z finansowego wsparcia pomostowego upływa 28.02.2019 r. Wzór Zestawienia wydatków z finansowego wsparcia pomostowego jest zamieszczony na stronie projektu www.mlodekadrypodkarpacia.pl zakładka do pobrania – DOKUMENTY DO ROZLICZENIA OTRZYMANEGO WSPARCIA

Informacja

Uprzejmie przypominamy, iż każdy beneficjent pomocy w ramach Ścieżki B zobowiązany jest do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA wraz z potwierdzeniem opłacenia składek. Niedostosowanie się do wyżej wymienionego obowiązku może skutkować nie wypłaceniem kolejnej raty wsparcia pomostowego.

ŚCIEŻKA B

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – ścieżka B Umowa szkoleniowo – doradcza – ścieżka B Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny – ścieżka B Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik 3 – Oświadczenie kandydata Załącznik 4 – Oświadczenie UP – przekazanie danych Załącznik 5 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów Read more about ŚCIEŻKA B[…]

ŚCIEŻKA A

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – ścieżka A Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny – ścieżka A Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik 3 – Oświadczenie kandydata Załącznik 4 – Oświadczenie UP – przekazanie danych Załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika projektu RODO – obowiązuje po 25.05.2018 Załącznik 5 – Read more about ŚCIEŻKA A[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast