Harmonogramy wsparcia

Harmonogram wsparcia 01.06.2020 r. Harmonogram wsparcia 01.07.2020 r. Harmonogram wsparcia 04.05.2020 r. Harmonogram wsparcia 06.07.2020 r. Harmonogram wsparcia 15.06.2020 r. Harmonogram wsparcia 20.04.2020 r. Harmonogram wsparcia 07.09.2020 r. Harmonogram wsparcia 15.09.2020 r.

Wsparcie staże

Deklaracja zatrudnienia Lista obecności na stażu Opinia Pracodawcy z przebiegu stażu Oświadczenie skierowanego na staż Regulamin szkoleń i staży Skierowanie do odbycia stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu Umowa o zorganizowanie stażu Wniosek o urlop na stażu Wniosek o zorganizowanie stażu Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich – Pracodawca Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich – Read more about Wsparcie staże[…]

Ścieżka B

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka B – aktualizacja 04.05.2020 zał. 1 Formularz rekrutacyjny – ścieżka B – aktualizacja 04.05.2020 zał. 2 Ośw. Uczestnika-czki zał. 3 Oświadczenie Kandydata – aktualizacja 04.05.2020 r. zał. 4 Ośw. o spełnianiu kryteriów zał. 5 Deklaracja uczestnictwa zał. 6 Karta oceny formalno-merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej ścieżka B zał. 7 Read more about Ścieżka B[…]

Wsparcie finansowe

Regulamin wsparcia – ścieżka A 20.02.2020 aktualizacja Umowa szkoleniowo – doradcza Ścieżka A zał. 1 do umowy szkoleniowo – doradczej SL zał. 2 do umowy szkoleniowo – doradczej Zał. nr 1 Biznesplan Zał. nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu Zał. nr 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de Read more about Wsparcie finansowe[…]