Ścieżka A

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A zał. 1 Formularz rekrutacyjny – ścieżka A zał. 2 Oświadczenie Uczestnika – przekazanie danych zał. 3 Oświadczenie Kandydata związane z udziałem w projekcie zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6 Karta-oceny-formalnej dokumentacji rekrutacyjnej Read more about Ścieżka A[…]