Ścieżka A

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A aktualizacja 04.05.2020 zał. 1 Formularz rekrutacyjny – ścieżka A zał. 2 Oświadczenie Uczestnika – przekazanie danych zał. 3 Oświadczenie Kandydata związane z udziałem w projekcie aktualizacja 04.05.2020 zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. Read more about Ścieżka A[…]