ŚCIEŻKA A

Regulamin szkoleń i staży Załącznik nr 1 – Umowa szkoleniowa Załącznik nr 2 – Umowa o zorganizowanie stażu MKP Załącznik nr 3 – Umowa na przetwarzanie danych osobowych – staż Załącznik nr 4 – Wniosek o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 – Deklaracja zatrudnienia Załącznik nr 6 – Skierowanie do odbycia stażu Załącznik nr 7 Read more about ŚCIEŻKA A[…]

ŚCIEŻKA B

Regulamin wsparcia – ścieżka B Załącznik nr 1 – Biznes Plan Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej Biznes Planu Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej Biznes Planu Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznes Planu Załącznik nr 6 – Umowa Read more about ŚCIEŻKA B[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast