Wsparcie staże

Deklaracja zatrudnienia Lista obecności na stażu Opinia Pracodawcy z przebiegu stażu Oświadczenie skierowanego na staż Regulamin szkoleń i staży Skierowanie do odbycia stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu Umowa o zorganizowanie stażu Wniosek o urlop na stażu Wniosek o zorganizowanie stażu Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich – Pracodawca Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich – Read more about Wsparcie staże[…]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Młode kadry podkarpacia – II edycja” 19 grudzień 2019 r. – 8 styczeń 2020 r. (Ścieżka A)

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „Młode kadry podkarpacia – II edycja” 19 grudzień 2019 r. – 8 styczeń 2020 r. (Ścieżka A)[…]

Ścieżka B

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka B – aktualizacja 04.05.2020 zał. 1 Formularz rekrutacyjny – ścieżka B – aktualizacja 04.05.2020 zał. 2 Ośw. Uczestnika-czki zał. 3 Oświadczenie Kandydata – aktualizacja 04.05.2020 r. zał. 4 Ośw. o spełnianiu kryteriów zał. 5 Deklaracja uczestnictwa zał. 6 Karta oceny formalno-merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej ścieżka B zał. 7 Read more about Ścieżka B[…]

Wsparcie finansowe

Regulamin wsparcia – ścieżka A 20.02.2020 aktualizacja Umowa szkoleniowo – doradcza Ścieżka A zał. 1 do umowy szkoleniowo – doradczej SL zał. 2 do umowy szkoleniowo – doradczej Zał. nr 1 Biznesplan Zał. nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu Zał. nr 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de Read more about Wsparcie finansowe[…]

Ścieżka A

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A aktualizacja 04.05.2020 zał. 1 Formularz rekrutacyjny – ścieżka A zał. 2 Oświadczenie Uczestnika – przekazanie danych zał. 3 Oświadczenie Kandydata związane z udziałem w projekcie aktualizacja 04.05.2020 zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. Read more about Ścieżka A[…]

Młode kadry podkarpacia – II edycja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 2  grudnia 2019 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Okres Read more about Młode kadry podkarpacia – II edycja[…]