Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja  do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona do 06.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń. Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:  Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B[…]

Zmiany w Regulaminie

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany „Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w którym zmieniono zapisy dot.  § 6 ust. 2. Dokument znajduje się w zakładce „Do pobrania”

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 17-19.02.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania (Tarnobrzeg). Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań. Harmonogram IPD pok nr 218 Harmonogram IPD pok nr 208 Harmonogram IPD pok nr 2    

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODE KADRY PODKARPACIA – II EDYCJA” 17 luty 2020 r. – 28 luty 2020 r. (Ścieżka B)

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODE KADRY PODKARPACIA – II EDYCJA” 17 luty 2020 r. – 28 luty 2020 r. (Ścieżka B)[…]