Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona ostatecznie do 18.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.
Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:
• Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30,
oraz w Punkcie rekrutacyjnym:
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szopena 51, pok. 107, 35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Zastrzegamy możliwość, zakończenia rekrutacji po zebraniu wymaganej ilości formularzy rekrutacyjnych spełniających kryteria oceny formalnej.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu: 
http://mlodekadrypodkarpacia.pl/2019/12/05/sciezka-b/
Skontaktuj się z Biurem Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 533 399 356 lub 533 399 366