PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MARZEC/KWIECIEŃ 2020 R. – ŚCIEŻKA A

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty – ŚCIEŻKA A.

– do dnia 31.03.2020 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w doradztwie indywidualnym mającym na celu przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia,

– w dniach 23, 24 oraz 25.03.2020 r. odbędzie się poradnictwo zawodów 2 godz. / osobę
(w najbliższych dniach przekażemy szczegółowe informacje dot. realizacji niniejszego wsparcia),

– w dniach 1-6.04.2020 r. odbędzie się nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej,

– w dniu 7.04.2020 r. odbędzie się ocena formalna złożonych biznesplanów,

– w dniach 8-14.04.2020 r. odbędzie się ocena merytoryczna złożonych biznesplanów przez Członków Komisji Oceny Wniosków w dniu 14.04.2020 r. zostaną ogłoszone wstępne wyniki osób zakwalifikowanych do dofinansowania,

– w dniach 15-17.04.2020 r. odbędzie się powtórna ocena biznesplanów w przypadku, których został złożony do biura projektu wniosek o ponowną ocenę,

– w dniu 17.04.2020 r. zostanie ogłoszone ostateczne lista osób które otrzymały dofinansowanie,

– w dniach 20-24.04.2020 r. odbędzie się nabór dokumentów potwierdzających zarejestrowanie własnej firmy,

– w dniach 27-28.04.2020 r. przewidziane jest podpisanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną, w sytuacji braku poprawy, dalszych zaleceń o pozostaniu w domu oraz ograniczeniu pracy Instytucji Państwowych wyżej wskazane terminy mogą ulec zmianom.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 533 399 356 lub 533 399 366