Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 23-25.03.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu odbycia poradnictwa zawodowego w zakresie:

1.Planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełnianie/podnoszeniekompetencji/kwalifikacji zawodowych, 

2.Badanie predyspozycji zawodowych, wskazanie ścieżek rozwoju zawodowego,
3.Przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny), 
4.Przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań:

Harmonogram poradnictwo zawodowe

Harmonogram poradnictwo zawodowe(3)

Harmonogram poradnictwo zawodowe (2)