OSTATECZNA LISTA BIZNES PLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznes planów rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja” opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

Ostateczna lista oceny merytorycznej Biznes Planów.pdf