Informacja

Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Oświadczenie należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać Read more about Informacja[…]

Informacja

Przypominam o obowiązku przesyłania deklaracji DRA wraz z potwierdzeniem zapłaty składek ZUS za każdy miesiąc, stanowi to bowiem podstawę do wypłaty kolejnej raty wsparcia pomostowego.

Informacja dotycząca wsparcia pomostowego

W związku z licznymi pytaniami przypominam, iż Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT). Dodatkowo nadmieniam, iż koszty kwalifikowane w ramach w Finansowego wsparcia pomostowego określone są Katalogiem zamkniętym określonym w § 4  Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II Read more about Informacja dotycząca wsparcia pomostowego[…]