Informacja dotycząca wsparcia pomostowego

W związku z licznymi pytaniami przypominam, iż Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Dodatkowo nadmieniam, iż koszty kwalifikowane w ramach w Finansowego wsparcia pomostowego określone są Katalogiem zamkniętym określonym w § 4  Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – bardzo proszę o kwalifikowanie w ramach przyznanego wsparcia tylko i wyłącznie wymienionych w nim kosztów.

WAŻNE!!! Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/czkę projektu. Pierwsze rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego składane jest po szóstym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej(LISTOPAD 2020 r.), natomiast drugie rozliczenie składane jest po dwunastym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej (MAJ 2021 r.).

Wzór rozliczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu w terminie późniejszym.