Informacja

Przypominam o obowiązku przesyłania deklaracji DRA wraz z potwierdzeniem zapłaty składek ZUS za każdy miesiąc, stanowi to bowiem podstawę do wypłaty kolejnej raty wsparcia pomostowego.