Informacja

Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów.

Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów.

Oświadczenie należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać drogą pocztową za pośrednictwem Poczty/kuriera w wersji papierowej.

Oświadczenie o dokonaniu zakupów