Informacja

Zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja”  Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/czkę projektu. Pierwsze rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego składane jest po szóstym miesiącu prowadzenia przez Uczestnika/czkę projektu działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Beneficjenci Ścieżki A, którzy podjęli Read more about Informacja[…]