Informacja

W związku z obecną sytuacją epidemiczną COVID – 19 a także z wprowadzanymi czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu firm w niektórych branżach, co uniemożliwia odbywanie stażu, należny do listy obecności za dany miesiąc załączyć poniższe Oświadczenie. Oświadczenie dla UP w trakcie odbywania stażu COVID – 19

Informacja

W związku z obecną sytuacją epidemiczną COVID – 19 a także z wprowadzanymi czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu firm w niektórych branżach, co uniemożliwia odbywanie stażu, nalezy do listy obecności za dany miesiąc załączyć poniższe Oświadczenie. Harmonogram wsparcia 16.11.2020 r.