Informujemy, iż zbliża się okres rozliczenia drugiego rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego (transze 7-12).

W związku z powyższym, Beneficjenci Ścieżki A, którzy podjęli działalność gospodarczą zobligowani są do złożenia Zestawienia wydatków poniesionych z finansowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r. Zestawienie należy złożyć w wersji papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem i pieczęcią firmową. Kompletne Zestawienie należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na Read more about Informujemy, iż zbliża się okres rozliczenia drugiego rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego (transze 7-12).[…]