Kategoria: 2021

Informacja

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż została zamknięta rekrutacja w ramach „Ścieżki B” (staże) do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa…