Wsparcie staże

Deklaracja zatrudnienia Lista obecności na stażu Opinia Pracodawcy z przebiegu stażu Oświadczenie skierowanego na staż Regulamin szkoleń i staży Skierowanie do odbycia stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu Umowa o zorganizowanie stażu Wniosek o urlop na stażu Wniosek o zorganizowanie stażu Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich – Pracodawca Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich – Read more about Wsparcie staże[…]

Ścieżka B

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka B – aktualizacja 04.05.2020 zał. 1 Formularz rekrutacyjny – ścieżka B – aktualizacja 04.05.2020 zał. 2 Ośw. Uczestnika-czki zał. 3 Oświadczenie Kandydata – aktualizacja 04.05.2020 r. zał. 4 Ośw. o spełnianiu kryteriów zał. 5 Deklaracja uczestnictwa zał. 6 Karta oceny formalno-merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej ścieżka B zał. 7 Read more about Ścieżka B[…]

Wsparcie finansowe

Regulamin wsparcia – ścieżka A 20.02.2020 aktualizacja Umowa szkoleniowo – doradcza Ścieżka A zał. 1 do umowy szkoleniowo – doradczej SL zał. 2 do umowy szkoleniowo – doradczej Zał. nr 1 Biznesplan Zał. nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu Zał. nr 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de Read more about Wsparcie finansowe[…]