Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 301 998,01 zł

Aktualności