Rekrutacja

Informujemy, iż REKRUTACJA do udziału w projekcie „Młode kadry podkarpacia – II edycja” będzie prowadzona:

Ścieżka A -12.2019 r. – 01.2020 r.

Ścieżka B – przewidziano pięć edycji:

I Edycja:  luty/marzec 2020 r.

II Edycja: kwiecień/maj 2020 r.

III Edycja: czerwiec/lipiec 2020 r.

IV Edycja: sierpień/wrzesień 2020 r.

V Edycja: październik/listopad/ grudzień 2020 r.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 208
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
  • osobiście w Punkcie rekrutacyjnym mieszczącym się w Rzeszowie,
  • lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu,
    tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15,
    39-400 Tarnobrzeg.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną w zakładce DO POBRANIA dokumentacją projektu.