Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona do 31.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu: http://mlodekadrypodkarpacia.pl/2019/12/05/sciezka-b/Komplet dokumentów aplikacyjnych można wysłać w formie elektronicznej:g.marek@tarr.pls.pawlos@tarr.pl Dodatkowo uprzejmie informujemy, że ze Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)[…]

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MARZEC/KWIECIEŃ 2020 R. – ŚCIEŻKA A

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty – ŚCIEŻKA A. – do dnia 31.03.2020 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w doradztwie indywidualnym mającym na celu przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia, – w dniach 23, 24 oraz 25.03.2020 r. odbędzie się poradnictwo zawodów 2 godz. / osobę(w najbliższych dniach przekażemy szczegółowe informacje dot. realizacji niniejszego Read more about PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MARZEC/KWIECIEŃ 2020 R. – ŚCIEŻKA A[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona ostatecznie do 18.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:• Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja  do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona do 06.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń. Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:  Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B[…]

Zmiany w Regulaminie

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany „Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w którym zmieniono zapisy dot.  § 6 ust. 2. Dokument znajduje się w zakładce „Do pobrania”

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 17-19.02.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania (Tarnobrzeg). Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań. Harmonogram IPD pok nr 218 Harmonogram IPD pok nr 208 Harmonogram IPD pok nr 2    

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODE KADRY PODKARPACIA – II EDYCJA” 17 luty 2020 r. – 28 luty 2020 r. (Ścieżka B)

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODE KADRY PODKARPACIA – II EDYCJA” 17 luty 2020 r. – 28 luty 2020 r. (Ścieżka B)[…]

II ETAP REKRUTACJI do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – Ścieżka A

Uprzejmie informujemy, że w dniach  05.02.2020 r. – 06.02.2020 r.  zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zostanie poinformowana/y telefonicznie/mailowo o terminie spotkania z doradcą zawodowym.   Poniżej przedstawiamy Read more about II ETAP REKRUTACJI do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – Ścieżka A[…]

Zakończenie naboru do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – Ścieżka A

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.01.2020 r. zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – Ścieżka A na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dostępne będą na stronie internetowej i biurze projektu oraz wysłane do Kandydatów/Kandydatek  po zakończeniu naboru.  Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej: LISTA KANDYDATEK SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH Read more about Zakończenie naboru do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – Ścieżka A[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja  do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja ” zostaje przedłużona do 24.01.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń. Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać tylko i wyłącznie do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. M. Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja ” zostaje przedłużona do 17.01.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń. Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać tylko i wyłącznie do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.ul. M. Dąbrowskiej Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”[…]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Młode kadry podkarpacia – II edycja” 19 grudzień 2019 r. – 8 styczeń 2020 r. (Ścieżka A)

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „Młode kadry podkarpacia – II edycja” 19 grudzień 2019 r. – 8 styczeń 2020 r. (Ścieżka A)[…]

Młode kadry podkarpacia – II edycja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 2  grudnia 2019 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Okres Read more about Młode kadry podkarpacia – II edycja[…]