Jak zostać myśliwym w Polsce? Poradnik krok po kroku

Zawody

Łowiectwo to nie tylko pasja i przygoda, ale także odpowiedzialność za przyrodę i dbałość o bioróżnorodność. W Polsce, aby zostać myśliwym, trzeba przejść przez określony proces, który wymaga zaangażowania, nauki i spełnienia kilku formalnych wymogów. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak dołączyć do grona myśliwych.

Znalezienie koła łowieckiego i złożenie wniosku o staż

Pierwszym krokiem na drodze do zostania myśliwym jest rozpoczęcie stażu w lokalnym kole Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Należy nawiązać kontakt z przedstawicielem zarządu koła łowieckiego i złożyć podanie o przyjęcie na staż. Jeśli nie uda się skontaktować z kołem, można udać się bezpośrednio do zarządu okręgowego PZŁ, który wskaże miejsce odbywania stażu.

Staż trwa 12 miesięcy i jest to czas, w którym kandydat poznaje wszelkie aspekty łowiectwa, integruje się z członkami koła oraz bierze udział w pracach związanych z gospodarką łowiecką, takich jak budowa urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny czy udział w polowaniach jako naganiacz lub obserwator. Koszt stażu to około 1000 złotych.

Szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ

Po odbyciu stażu, kandydat musi wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez zarząd okręgowy PZŁ. Szkolenie obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę z zakresu łowiectwa. Program szkolenia zawiera m.in.:

 • Przepisy prawa łowieckiego i o broni i amunicji.
 • Strukturę organizacyjną PZŁ.
 • Zasady i warunki wykonywania polowania.
 • Ochronę przyrody i podstawowe gatunki zwierząt objętych ochroną.
 • Budowę i wykorzystanie broni myśliwskiej oraz przyrządów optycznych.
 • Bezpieczne posługiwanie się bronią.
 • Choroby zwierząt łownych i ich rozpoznawanie.
 • Etykę, kulturę i tradycje łowieckie.

Koszt szkolenia waha się od 1,5 do 2 tysięcy złotych.

Egzaminy na myśliwego

Egzamin na myśliwego składa się z trzech części:

 1. Egzamin pisemny – zawiera 100 pytań testowych, w tym 30 dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu. Kandydat musi uzyskać co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi.
 2. Egzamin ustny – obejmuje odpowiedzi na wylosowane pytania z zakresu wiedzy łowieckiej. Kandydat musi uzyskać co najmniej 9 punktów.
 3. Sprawdzian strzelecki – odbywa się na strzelnicy i sprawdza umiejętności strzeleckie oraz znajomość zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

W przypadku niezdania którejkolwiek części egzaminu, kandydat ma prawo do dwóch poprawek.

Przyjęcie do Polskiego Związku Łowieckiego

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów, kandydat składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe do zarządu okręgowego PZŁ. Po spełnieniu wszystkich warunków, kandydat zostaje członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Uzyskanie pozwolenia na broń

Nowi członkowie PZŁ muszą uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej. W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. Koszt uzyskania pozwolenia wynosi około 250 złotych.

Wyposażenie i przygotowanie do polowania

Zostanie myśliwym wiąże się również z koniecznością zakupu odpowiedniego sprzętu. Potrzebna będzie broń myśliwska, amunicja, odzież myśliwska oraz różnorodne akcesoria, takie jak celowniki noktowizyjne czy termowizyjne. Całkowity koszt wejścia w myślistwo, łącznie z wydatkami na szkolenia, staż, sprzęt i formalności, może wynieść około 13 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *