Nagana w pracy – czym jest i jakie ma konsekwencje dla pracownika?

Praca

Czy wiesz, że Twoje zachowanie w pracy może mieć poważne konsekwencje dla Twojej kariery? Niezależnie od tego, czy jesteś nowym pracownikiem, czy masz już spory staż, zrozumienie, czym jest nagana w pracy, może pomóc Ci uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Dowiedz się, jakie przewinienia mogą skutkować naganą i jak wygląda proces jej nakładania oraz jakie są jej konsekwencje. Przekonaj się, dlaczego lepiej unikać „dywanika” u szefa i co zrobić, jeśli już znajdziesz się w takiej sytuacji.

Nagana w pracy – co to takiego?

Nagana w pracy to forma pisemnego upomnienia, stosowana przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik notorycznie narusza regulamin, mimo wcześniejszych upomnień ustnych. Jest bardziej formalna niż zwykłe upomnienie, ponieważ jest zapisywana i trafia do akt pracowniczych, zawierając szczegółowy opis przewinień pracownika.

W jakich sytuacjach pracownik może dostać naganę?

Kodeks pracy w artykule 108 wymienia, że naganę można stosować w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), przepisów przeciwpożarowych, sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Przykłady sytuacji obejmują:

 • Palenie w miejscu pracy, co jest naruszeniem przepisów przeciwpożarowych.
 • Przychodzenie do pracy w nieodpowiednim stroju, łamiąc zasady BHP.
 • Nieinformowanie pracodawcy o urlopie na żądanie lub nieobecność bez usprawiedliwienia.
 • Naruszanie tajemnicy służbowej, np. poprzez ujawnianie poufnych informacji.
 • Ignorowanie poleceń przełożonego.
 • Prześladowanie innych pracowników.
 • Spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwości.

Czy naganę wpisuje się do świadectwa pracy?

Nagana, jako dokument pisemny, trafia do akt osobowych pracownika. Zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy, pismo to usuwa się z akt po roku nienagannej pracy. Usunięcie może nastąpić wcześniej na prośbę pracodawcy lub w wyniku interwencji związków zawodowych. Jeśli od udzielenia nagany nie upłynie przepisowy rok, może ona być uwzględniona w świadectwie pracy.

Jakie są konsekwencje nagany w pracy?

Nagana w pracy niesie ze sobą kilka poważnych konsekwencji:

 • Negatywny wpływ na awans: Pracownik z naganą w aktach może zostać pominięty przy awansach i otrzymywaniu premii.
 • Kara finansowa: Jeśli pracownik nie poprawi swojego zachowania, pracodawca może nałożyć na niego karę finansową.
 • Zwolnienie dyscyplinarne: Powtarzające się przewinienia, mimo nagany, mogą skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym.
 • Degradacja: Możliwość przeniesienia pracownika na niższe stanowisko.
 • Brak premii: Pracownik może zostać pozbawiony regulaminowej premii.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 • Co jest gorsze: upomnienie czy nagana? Nagana jest poważniejsza niż upomnienie, ponieważ jest zapisywana i trafia do akt pracowniczych.
 • Czy nagana pozbawia premii? Tak, nagana może skutkować utratą premii regulaminowej.
 • Jak długo ważna jest nagana w pracy? Nagana pozostaje w aktach pracowniczych przez rok. Może zostać usunięta wcześniej na decyzję pracodawcy lub w wyniku wniosku związków zawodowych.

Procedury związane z naganą

Pracodawca musi spełnić określone warunki, aby nałożyć naganę:

 • Przedstawienie kary w formie pisemnej.
 • Wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary.
 • Udzielenie kary nie później niż 14 dni od dowiedzenia się o naruszeniu i nie później niż 3 miesiące od jego zaistnienia.

Odwołanie od nagany

Pracownik ma prawo odwołać się od nałożonej nagany:

 • Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania nagany.
 • Pracodawca ma 14 dni na odpowiedź na odwołanie. Jeśli nie odpowie, kara uważa się za niebyłą.
 • W przypadku odrzucenia odwołania, pracownik może skierować sprawę do sądu.

Nagana w pracy – kiedy wygasa?

Nagana w pracy zostaje usunięta z akt po roku nienagannej pracy. Pracodawca może usunąć naganę wcześniej, jeśli zauważy znaczącą poprawę lub na wniosek związków zawodowych.

Przykład wzoru nagany

Przykład wzoru odwołania od nagany

wzór nagany

Warto unikać sytuacji prowadzących do nagany poprzez sumienne wykonywanie obowiązków i przestrzeganie regulaminu pracy, co jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *