Nagroda jubileuszowa – kiedy i komu przysługuje?

Praca

Nagroda jubileuszowa to specjalne świadczenie finansowe przyznawane pracownikom za długotrwały staż pracy. Choć nie jest regulowana przez Kodeks Pracy, to znajduje zastosowanie w różnych sektorach, szczególnie w sferze budżetowej. W poniższym artykule omówimy, komu i kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa, jakie są jej podstawy prawne, oraz jak oblicza się jej wysokość.

Czym jest nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa, potocznie nazywana jubileuszówką, to forma gratyfikacji finansowej przyznawanej pracownikom za wieloletni staż pracy. Jest ona wyrazem uznania dla pracowników, którzy przepracowali określoną liczbę lat w jednym zawodzie lub u jednego pracodawcy. Jej wysokość zależy od liczby przepracowanych lat oraz wykonywanego zawodu.

Komu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej? Podstawy prawne

Kodeks Pracy nie reguluje kwestii nagrody jubileuszowej, co oznacza, że nie przysługuje ona wszystkim pracownikom. Świadczenie to jest przyznawane na podstawie odrębnych aktów prawnych, które dotyczą określonych grup zawodowych. Do najważniejszych dokumentów regulujących przyznawanie nagrody jubileuszowej należą:

 • Karta Nauczyciela,
 • Ustawa o służbie cywilnej,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
 • Ustawa o pracownikach urzędów skarbowych.

Zatem, nagrody jubileuszowe przysługują przede wszystkim pracownikom państwowej sfery budżetowej, w tym:

 • nauczycielom,
 • pracownikom służby cywilnej,
 • pracownikom ochrony zdrowia,
 • pracownikom samorządowym,
 • pracownikom urzędów skarbowych.

Na podstawie innych rozporządzeń, prawo do nagrody jubileuszowej mają również pracownicy instytucji kultury, bibliotekarze, górnicy czy pocztowcy. Dla pozostałych grup zawodowych, zwłaszcza w sektorze prywatnym przyznanie nagrody jubileuszowej zależy od woli pracodawcy. Zasady przyznawania nagrody są wtedy określane w wewnętrznych regulaminach wynagradzania, umowach o pracę lub układach zbiorowych pracy.

Jakie okresy wliczają się do obliczenia jubileuszówki?

Do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się:

 • wszystkie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracę w takim gospodarstwie,
 • przebywanie na urlopie wychowawczym,
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Nie wlicza się natomiast okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kiedy wypłacana jest nagroda jubileuszowa?

Jubileuszówka jest wypłacana po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy. Zazwyczaj jest to dzień, w którym pracownik nabywa prawo do nagrody, co często zbiega się z datą zatrudnienia. Ważne jest, aby nagroda została wypłacona niezwłocznie po nabyciu prawa do niej, najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc.

Jak oblicza się wysokość nagrody jubileuszowej?

Podstawą do obliczenia tej nagrody jest wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Jeśli nagroda zostanie wypłacona później, a wynagrodzenie w międzyczasie wzrośnie, wówczas nagroda jest obliczana od wyższego wynagrodzenia.

Przykład:

 • Pracownik samorządowy osiągnął 20-letni staż pracy 30 marca, a nagroda zostanie wypłacona 10 kwietnia. Jeżeli od 1 kwietnia wzrośnie wynagrodzenie pracownika, nagroda będzie obliczana od wyższego wynagrodzenia.

Wysokość nagrody jubileuszowej na przykładzie nauczyciela w budżetówce i służby cywilnej

Wysokość nagrody jubileuszowej różni się w zależności od wykonywanego zawodu i stażu pracy. Przykładowo, dla nauczycieli przedstawia się następująco:

20 lat pracy75% wynagrodzenia miesięcznego
25 lat pracy100% wynagrodzenia miesięcznego
30 lat pracy150% wynagrodzenia miesięcznego
35 lat pracy200% wynagrodzenia miesięcznego
40 lat pracy250% wynagrodzenia miesięcznego

Natomiast dla pracowników służby cywilnej wynosi:

20 lat pracy75% wynagrodzenia miesięcznego
25 lat pracy100% wynagrodzenia miesięcznego
30 lat pracy150% wynagrodzenia miesięcznego
35 lat pracy200% wynagrodzenia miesięcznego
40 lat pracy300% wynagrodzenia miesięcznego
45 lat pracy400% wynagrodzenia miesięcznego

Jeden komentarz do “Nagroda jubileuszowa – kiedy i komu przysługuje?

 • Wszyscy powinni być równo wynagradzani, a nie jedni tylko dostają nagrody. Jak pracujesz w prywatnej firmie, to nagród nie ma, tylko pracy jest więcej

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *