Jak zostać detektywem: Praktyczny przewodnik

PracaZawody

Zostanie detektywem to niebanalna ścieżka kariery, która łączy w sobie przenikliwość, zdolności analityczne oraz nieustanną ciekawość świata. W Polsce, aby móc legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba spełnić określone wymagania formalne oraz uzyskać odpowiednie licencje. W tym artykule przedstawimy szczegółowy przewodnik, który krok po kroku poprowadzi Cię przez cały proces – od spełnienia formalności po rozwijanie niezbędnych umiejętności i cech osobowości.

Jak zostać detektywem w Polsce?

Aby móc pracować jako detektyw w Polsce, konieczne jest uzyskanie licencji, co reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Oto kroki, które musisz podjąć:

Wymagania formalne:

 1. Obywatelstwo: Posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (lub mieć prawo do zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce).
 2. Wiek: Ukończyć 21 lat.
 3. Wykształcenie: Posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.
 4. Zdolność do czynności prawnych: Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Niekaralność: Nie może toczyć się przeciwko Tobie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za takie przestępstwo.
 6. Brak dyscyplinarnych zwolnień: Nie możesz być zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, ABW, AW, BOR, SOP, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat.
 7. Pozytywna opinia Policji: Posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 8. Zdolność psychiczna: Posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.
 9. Szkolenie: Legitymować się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Szkolenie

Szkolenie dla przyszłych detektywów trwa 50 godzin i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa
 • Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Procedura uzyskania licencji

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń oraz orzeczeń, musisz złożyć następujące dokumenty w wojewódzkiej komendzie policji:

 • Wniosek o wydanie licencji detektywa
 • Orzeczenie lekarskie
 • Dokument potwierdzający prawo do zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (jeśli nie jest się obywatelem Polski lub UE)
 • Decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w innych państwach członkowskich UE (jeśli dotyczy)
 • Dokument potwierdzający obywatelstwo
 • Dokument potwierdzający średnie wykształcenie
 • Dowód osobisty (lub kopię)
 • Oświadczenia o niekaralności i braku postępowań dyscyplinarnych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Dwa zdjęcia

Decyzję o wydaniu licencji podejmuje wojewódzki komendant policji. Cała procedura trwa około miesiąca i wiąże się z opłatą za wydanie licencji wynoszącą obecnie 2465,80 zł.

Jak zostać prywatnym detektywem?

Każda osoba, która chce pracować jako detektyw, musi mieć ważną licencję, niezależnie od tego, czy zamierza pracować w agencji detektywistycznej, czy prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jak zostać detektywem w policji?

W policji nie ma stanowiska detektywa w sensie ścisłym, jednak podobną pracę wykonuje tzw. oficer śledczy. Można nim zostać na dwa sposoby:

 1. Kariera w policji: Wstąpić do policji, zdobyć odpowiednie kwalifikacje i staż służby, aby móc zostać mianowanym oficerem śledczym.
 2. Studia policyjne: Skończyć studia na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po uzyskaniu dyplomu studiów licencjackich, absolwent otrzymuje najniższy stopień oficerski — podkomisarza i może zostać oficerem śledczym.

Cechy charakteru i umiejętności niezbędne w zawodzie detektywa

Choć wielu znanych z dzieł kultury detektywów to geniusze, nie musisz być drugim Sherlockiem Holmesem, aby dobrze wykonywać ten zawód. Niemniej jednak, odpowiednie kompetencje zawodowe są niezbędne. Detektyw powinien posiadać:

 • Wysoką sprawność fizyczną
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu (np. kamer, dyktafonów, podsłuchów)
 • Wiedzę na temat psychologii, kryminologii, prowadzenia dochodzeń
 • Zdolności do gromadzenia materiałów dowodowych

Równie ważne są kompetencje miękkie i zdolności interpersonalne:

 • Spostrzegawczość i przywiązywanie uwagi do szczegółów
 • Wytrzymałość i odporność na stres
 • Uważne słuchanie i wzbudzanie zaufania
 • Analityczne i logiczne myślenie
 • Wysoka kultura osobista i etyka pracy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolności komunikacyjne

Praktyki i doświadczenie

Po uzyskaniu licencji warto zdobywać doświadczenie poprzez praktyki w agencjach detektywistycznych. Poznanie specyfiki pracy operacyjnej, zaznajomienie się z różnymi typami zleceń i praca pod okiem doświadczonych detektywów pozwolą na rozwinięcie własnego warsztatu pracy i zdobycie cennej wiedzy praktycznej.

Podsumowanie

Zawód detektywa wymaga spełnienia szeregu wymagań formalnych, odbycia odpowiedniego szkolenia oraz uzyskania licencji. Poza formalnościami, niezbędne są również odpowiednie cechy charakteru, umiejętności i doświadczenie praktyczne. Jeśli spełniasz te wymagania, droga do kariery detektywa stoi przed Tobą otworem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *