Informacja

Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Informuję, iż wszyscy Uczestnicy projektu ze Ścieżki A zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r. Oświadczenia o dokonaniu zakupów. Oświadczenie należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać Read more about Informacja[…]

Informacja

Przypominam o obowiązku przesyłania deklaracji DRA wraz z potwierdzeniem zapłaty składek ZUS za każdy miesiąc, stanowi to bowiem podstawę do wypłaty kolejnej raty wsparcia pomostowego.

Informacja dotycząca wsparcia pomostowego

W związku z licznymi pytaniami przypominam, iż Finansowe wsparcie pomostowe jest kwalifikowalne wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT). Dodatkowo nadmieniam, iż koszty kwalifikowane w ramach w Finansowego wsparcia pomostowego określone są Katalogiem zamkniętym określonym w § 4  Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II Read more about Informacja dotycząca wsparcia pomostowego[…]

STAŻE DLA MŁODYCH !!!

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w Read more about STAŻE DLA MŁODYCH !!![…]

Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A i B, gdzie zaktualizowano definicję młodzieży NEET oraz Osoby niekształcącej się. Dokonano również zmiany podstawy prawnej Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka A w §3 ust 1. pkt. k, oraz Read more about Zmiany w dokumentach rekrutacyjnych[…]

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z zakończeniem oceny  biznes planów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Młode kadry Podkarpacia – II”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia dokumentu Read more about DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI[…]

OSTATECZNA LISTA BIZNES PLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznes planów rekomendowanych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Młode kadry podkarpacia – II edycja” opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczna lista oceny merytorycznej Biznes Planów.pdf

Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B z dniem 31.03.2020 r. zostaje zakończona. Osoby, którzy złożyły dokumentacje rekrutacyjną otrzymają informację telefoniczną o dalszych krokach udziału w projekcie.

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 1 kwietnia 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Biznesplany należy składać za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.[…]

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 23-25.03.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu odbycia poradnictwa zawodowego w zakresie: 1.Planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełnianie/podnoszeniekompetencji/kwalifikacji zawodowych,  2.Badanie predyspozycji zawodowych, wskazanie ścieżek rozwoju zawodowego,3.Przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),  4.Przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań: Harmonogram poradnictwo zawodowe Harmonogram poradnictwo zawodowe(3) Harmonogram poradnictwo zawodowe (2)

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona do 31.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu: http://mlodekadrypodkarpacia.pl/2019/12/05/sciezka-b/Komplet dokumentów aplikacyjnych można wysłać w formie elektronicznej:g.marek@tarr.pls.pawlos@tarr.pl Dodatkowo uprzejmie informujemy, że ze Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)[…]

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MARZEC/KWIECIEŃ 2020 R. – ŚCIEŻKA A

Poniżej przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac na najbliższe tygodnie dla Uczestników/Uczestniczek projekty – ŚCIEŻKA A. – do dnia 31.03.2020 r. Uczestnicy/Uczestniczki uczestniczą w doradztwie indywidualnym mającym na celu przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia, – w dniach 23, 24 oraz 25.03.2020 r. odbędzie się poradnictwo zawodów 2 godz. / osobę(w najbliższych dniach przekażemy szczegółowe informacje dot. realizacji niniejszego Read more about PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MARZEC/KWIECIEŃ 2020 R. – ŚCIEŻKA A[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona ostatecznie do 18.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:• Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja”- (ścieżka B)[…]

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż rekrutacja  do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B zostaje przedłużona do 06.03.2020 r. do godz. 15:30 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń. Komplet dokumentów aplikacyjnych można składać:  Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej Read more about Przedłużenie rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” – ścieżka B[…]

Zmiany w Regulaminie

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany „Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w którym zmieniono zapisy dot.  § 6 ust. 2. Dokument znajduje się w zakładce „Do pobrania”

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Informujemy, że w dniach 17-19.02.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym w celu zidentyfikowania potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania (Tarnobrzeg). Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań. Harmonogram IPD pok nr 218 Harmonogram IPD pok nr 208 Harmonogram IPD pok nr 2