Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja w ramach Ścieżki A (kursy i staże) do projektu „Młode Kadry Podkarpacia”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja w ramach Ścieżki A (kursy i staże) do projektu  „Młode Kadry Podkarpacia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podkarpackiego na lata 2014-2020 prowadzona będzie Read more about Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja w ramach Ścieżki A (kursy i staże) do projektu „Młode Kadry Podkarpacia”[…]

Ocena biznes planów

Informujemy, iż ocena merytoryczna złożonych biznes planów pozytywnie ocenionych formalnie trwać będzie od dnia 05.07.2018 r. do 11.07.2018 r. Wstępna lista rankingowa biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zamieszczona zostanie dnia 11 lipca 2018 r. Lista oceny formalnej

Nabór biznes planów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nabór biznes planów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia” prowadzony będzie od 18 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. Biznes plany należy składać osobiście w Biurze Projektu, ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg, II piętro, pokój nr 210, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem Read more about Nabór biznes planów w ramach projektu „Młode kadry podkarpacia”[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast